میم.[محسن پوراکبری]

نام افزونه: FixIt_101

این افزونه برای تمیزکاری خط و سطوح اضافه بکار می رود، این کار باعث کاهش حجم کلی مدل و افزایش سرعت مدلینگ می شود. قابلیت اجرا روی گروه و کامپوننت را نیز دارد.

M Moser Selection Filter

یک افزونه ساده برای انتخاب خط و صفحه، گروه ها و کامپوننت ها، خطوط راهنما در محیط اسکچ آپ استفاده می شود.

Radius Tool

این افزونه برای گرد کردن گوشه های خطوطی که به هم طی زاویه ای رسیده اند استفاده می شود، تنظیمات ساده و قابل تغییری دارد که می توان شخصی سازی کرد.

 Rubysketch Scale Tool

افزونه ای عالی برای تبدیل مقیاس های نقشه های وارد شده به محیط نرم افزار اسکچ، این نقشه ها ممکن است به حالت تصویر و یا فایل اتوکد باشند. کار با این افزونه بسیار راحت می باشد.

Solid Inspector²

افزونه ای کاربردی برای تمیز کردن مدل های سه بعدی از هر گونه خط و سطوح اضافه به گونه ای که آن مدل تبدیل به یک حجم کاملا بسته(Solid) می شود، این فرآیند برای کاهش حجم مدلینگ بسیار کاربردی است.