Mim.

نام افزونه: FixIt_101

این افزونه برای تمیزکاری خط و سطوح اضافه بکار می رود، این کار باعث کاهش حجم کلی مدل و افزایش سرعت مدلینگ می شود. قابلیت اجرا روی گروه و کامپوننت را نیز دارد.

 Rubysketch Scale Tool

افزونه ای عالی برای تبدیل مقیاس های نقشه های وارد شده به محیط نرم افزار اسکچ، این نقشه ها ممکن است به حالت تصویر و یا فایل اتوکد باشند. کار با این افزونه بسیار راحت می باشد.

Solid Inspector²

افزونه ای کاربردی برای تمیز کردن مدل های سه بعدی از هر گونه خط و سطوح اضافه به گونه ای که آن مدل تبدیل به یک حجم کاملا بسته(Solid) می شود، این فرآیند برای کاهش حجم مدلینگ بسیار کاربردی است.

Mirror

افزونه ای کاربردی برای قرینه کردن مدل ها در محیط کاری نرم افزار، کار کردن با این افزونه بسیار آسان بوده و انتظار می رد در آینده بعنوان ابزار پیش فرض به اسکچ آپ اضافه گردد.

Layers Panel

بهترین افزونه در رابطه با لایه بندی ترسیم ها در محیط اسکچ آپ هست و با توجه به ویژگی های این افزونه مدیریت ترسیم ها راحت تر و سرعت طراحی و ترسیم افزایش می یابد.