میم.[محسن پوراکبری]

 Rubysketch Scale Tool

افزونه ای عالی برای تبدیل مقیاس های نقشه های وارد شده به محیط نرم افزار اسکچ، این نقشه ها ممکن است به حالت تصویر و یا فایل اتوکد باشند. کار با این افزونه بسیار راحت می باشد.
Plugin of Sketchup software

سایر افزونه ها