میم.[محسن پوراکبری]

31 مدل درخت 2 بعدی

این مدل دارای 31 طرح 2 بعدی از درختان برای طراحی محیطی فضاهای باغی می باشد. از این مدل های میتوان در طراحی فضای سبز، طراحی معماری محوطه و منظر استفاده کرد. مدل ها کم حجم و ساده طراحی شده اند تا سرعت استفاده از این المان ها برای ارائه طرح های برتر بیشتر شود.

3D model of Sketchup software

سایر مدل ها