میم.[محسن پوراکبری]

محسن پوراکبری

مهندس معمار و مجری ساختمان

برای تداوم زندگی، بشر همواره در جستجوی آرزوهاست. گاهی این آرزو ها در درون فضایی است که از آن فضای معماری یاد می شود، تحقق آرزوهای خود را به ما بسپارید.

آیتم های کار ما در بازسازی ساختمان
بازدید پروژه و تهیه چک لیست
تهیه برنامه زمانبندی و برآورد هزینه
عقد قرارداد اجرای پروژه
طراحی نقشه های اجرایی
انجام عملیات ساختمانی
تحویل پروژه مطابق قرارداد

توضیح:

  1. از پروژه قبل از اجرا حتما باید بازدید میدانی صورت گیرد تا طی بررسی، موارد چک لیست مربوطه به نوع کار و هدف کارفرما تکمیل گردد.
  2. برنامه زمانبندی و برآورد هزینه ها در این مقطع از کار به صورت تقریبی اعلام می شود و دلیل این کار وابسته به شرایط بازار می باشد.
  3. طراحی و تهیه نقشه ها شامل: طراحی داخلی، پلان ها، برش ها، جزئیات اجرایی، جانمایی مبلمان و کابینت و کمدها، لوله کشی آب و فاضلاب، سیم کشی و برق، تاسیسات گرمایش و سرمایش می باشد.
  4. عملیات ساختمانی در این مورد به طور کلی شامل: تخریب، سفت کاری(تیغه چینی، گچ و خاک، …)، نازک کاری(سفید کاری،کناف، کاشی و سرامیک، رنگ، …)، نصبیات(شیرآلات، روشنایی، کمد و کابینت، …) و مواردی که برای تکمیل پروژه در نظر گرفته شده است.
قرارداد طراحی و اجرای عملیات ساختمانی

نمونه قرارداد برای طراحی و اجرای بازسازی ساختمان تنظیم شده است شما می توانید برای درک بهتر رویه کار آن را مطالعه کنید، لازم به توضیح است که این قرارداد یک نمونه است و احتمال دارد برای پروژه های مختلف تغییراتی از بابت ساختار و آیتم داشته باشد.

نرم افزار هایی که ما استفاده می کنیم

از اسکچ آپ(SketchUp) برای طراحی های داخلی و نما، ترسیم های دو بعدی و سه بعدی و جمع آوری اطلاعات ساخت استفاده می شود. تمامی برداشت های ساختمان را داخل این نرم افزار پیاده و شروع به معماری می کنیم.

با لایوت(LayOut) برای خروجی گرفتن سه بعدی ها، نقشه ها و جزئیات اجرایی ساختمان می توان استفاده کرد و ما نیز تمامی طراحی ها و اطلاعات مورد نیاز برای بازسازی را با این نرم افزار خروجی می گیریم.

اکسل(Excel) ابزار پر کاربردی در عرصه ساختمان است که ما نیز تمامی گزارش ها، متره و برآوردها(صورت وضعیت)، صورت حساب های مالی، کنترل پروژه و ترتیب کار و برنامه های زمانبندی را با این نرم افزار انجام می دهیم.