Mim.

معرفی افزونه های اسکچ آپ

در این بخش مهمترین افزونه های (پلاگین) اسکچ آپ (sketchUp) برای استفاده معرفی می شود