Mim.[دفتر معماری میم]

معرفی افزونه های اسکچ آپ

در این بخش مهمترین افزونه های (پلاگین) اسکچ آپ (sketchUp) برای استفاده معرفی می شود